Harjoitukset 16.11.2020 lähtien

Peruskurssi 2/2020 päättyy torstaina 12.11.2020. Leirin (14.-15.11.2020) jälkeen seuraavat kaksi viikkoa ovat ns. siirtymäaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tiistaisin ja torstaisin on edelleen kaksi treenivuoroa, joista jälkimmäinen on tarkoitettu entisille peruskurssin harrastajille.

Entinen peruskurssin treenivuoro on tekniikkatreeni, missä otetaan edistynempää tekniikkaa. Entiset peruskurssilaiset saavat tulla kummalle treenivuorolle haluavat tai vaikka molempiin.

Vaatimuksena entisten peruskurssilaisten osallistumiselle jatkoryhmän treenivuoroille on suojat.

Syynä järjestelyyn on myös vallitseva tilanne. Pyrimme rajoittamaan kerralla salilla olevaa harrastajamäärää ja siten minimoimaan altistumista.

In English

The basic course 2/2020 ends on Thursday 12th of November 2020. The next two weeks after the camp (14th – 15th of November 2020) are the so-called transition period. This means that there are still two training shifts on Tuesdays and Thursdays, the latter for former basic course trainers.

The former basic course training class is a technique training, where more advanced technique is taken. Former basic course trainees are allowed to participate to which training shift they want or even to both.

The requirement for the participation in advanced class training is having protective gears.

The reason for the arrangement is also the current situation. We strive to limit the number of trainees in the gym at one time, thus minimizing exposure.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑